Maklumat Pelayanan


MAKLUMAT PELAYANAN 

" Kami berjanji sanggup melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku "